RAVEN A1

Tečajnik 

 • razume in uporablja osnovne stavčne strukture in tvori enostavne povedi;

 •  zna predstaviti sebe in druge ter postavlja vprašanja o vsakodnevnih situacijah (kje živi, koliko je star, osebe v sorodu, promet, vreme,…);

 • je sposoben enostavnega razumevanja in sestavljanja enostavnih tekstov ter izpolnjevanja obrazcev, ki zahtevajo vnos osnovnih osebnih podatkov.

Vsebina tečaja:

A1.1 40h

PRESENTARSI (Predstaviti se):

 • komunikacija: pozdraviti, predstaviti se, vprašati po imenu/prebivališču/državljanstvu/poklicu;

 • slovnična raven:  osebni zaimki (io, tu,..), glagoli essere, avere, chiamarsi,… v sedanjiku, pridevniki (aggettivi di nazionalità), vprašalni zaimki (come, di dove,…).

LA FAMIGLIA (Družina):

 • komunikacija:  predstaviti in opisati družinske člane, vprašati po njihovem imenu, govoriti o družinskem življenju;

 • slovnična raven:  svojilni zaimki (mio, tuo,..), I., II. III. spregatev glagolov v sedanjiku, pridevniki (opis telesa, čustvenega stanja,…), vprašalni zaimki (chi,…), kazalna pridevnika in zaimka questo/quello.

 

VITA QUOTIDIANA (Vsakodnevna rutina)

 • komunikacija: opisati običajen dan, vprašati/ povedati uro, sestaviti urnik, poimenovati dni v tednu/mesece v letu, letne čase;

 • slovnična raven:  števniki (glavni/vrstilni), povratni glagoli v sedanjiku, vprašalni zaimki (quando,dove,…), prislovna določila kraja/časa.

 

TEMPO LIBERO (Prosti čas)

 • komunikacija:  govoriti o prostem času/ navadah/ pogostosti opravljanja določenega hobija, spoznavanje športnih disciplin;

 • slovnična raven:  razumevanje razlike med dvema oblikama sedanjika (presente semplice vs. presente progressivo), verbo piacere, vprašalni zaimki (perché,..).

 

BUON APPPETITO (Dober tek)

 • komunikacija:  naročiti v baru/restavraciji, pripraviti mizo, poimenovati pribor, vprašati za račun;

 • slovnična raven:  modalni glagoli (volere, potere, dovere, sapere) v sedanjiku in pogojniku, glagol preferire, nedoločni člen, tvorjenje množine samostalnikov/pridevnikov.

A1.2 40h

CITTÀ (Mesto)

 • komunikacija: opisati svoje mesto, poimenovati glavne stavbe v mestu, vprašati za pot, pripeljati sogovornika do želene destinacije;

 • slovnična raven:  določni člen, delni člen, glagoli premikanja (andare, venire, girare,…), prislovna določila kraja (vicino, sopra, sotto,…).

 

MEZZI DI TRASPORTO (Prevozna sredstva)

 • komunikacija:  spoznavanje osnovnih prevoznih sredstev, postaj in postajališč, poznavanje načinov prevoza v Italiji.

 • slovnična raven:  predlogi, glagoli povezani s prevoznimi sredstvi.

 

FARE ACQUISTI (Nakupovanje)

 • komunikacija: sporazumevanje pri kupovanju hrane/oblek, vprašati po ceni, prositi za menjavo, primerjati različne izdelke, opisati posamezne vrste trgovin;

 • slovnična raven:  barve, primerjava pridevnika, pomanjševalnice, izražanje količin.

 

VACANZE (Počitnice)

 • komunikacija: opisati svoje počitnice, pripovedovati dogodke iz preteklosti;

 • slovnična raven:  preteklik (passato prossimo con i verbi ausiliari essere e avere), pretekli deležnik.

 

FESTIVITÀ (Prazniki)

 • komunikacija: primerjava slovenskih in italijanskih praznikov, sporočanje voščil, poznavanje sedanjih in preteklih navad in običajev, izražanje želja in zaobljub;

 • slovnična raven:  imperfetto ter primerjava passato prossimo/imperfetto, pogojnik. 

 • Facebook Social Icon
 • YouTube Social Icon

Poslovni račun: SI56 0510 0801 5614 761   

Matična št. 7148704000 

Davčna št. SI 31016499

© 2016 - 2020 ​Jezikovno Mesto